dilluns, 6 de juny de 2016

Barranc de Gurp

 
Realitzo el descens amb la companyia d'en Víctor, el qual ha assolit ja un nivell tècnic de plena autonomia, i de la Kata, aviat la primera sòcia de la SAM titulada en conducció de grups en descens de barrancs. Darrera nostre entraran quatre aspirants amb els seus respectius examinadors, de la darrera fornada de formació de tècnics titulats a l'IES de La Pobla de Segur.

En l'aproximació i el descens, anem comentant diversos aspectes del paisatge, com les surgències activades de la Font del Molí i la menys coneguda Forat del Toscà, el pont medieval, cavitats penjades a les parets explorades per socis de la SAM aquest mateix hivern passat, ancoratges de capçaleres col·locats en les pràctiques de diversos cursos, escapatòries conegudes pels habituals del descens, ...

De pocs anys ençà la morfologia d'aquest barranc s'ha vist modificada per una quantiosa acumulació de graves i còdols avinguts amb diverses tempestes, que han reomplert la majoria de les tolles fins a gairebé la meitat de les "banyeretes".
Els qui hem conegut el descens esportiu d'aquesta gorja de 20 anys cap ací, ens sorprèn aquesta avinguda de materials, donat que de riuades n'hi ha hagut cada primavera, però no s'havia donat aquesta acumulació de materials tant significativa.
Cal ser prudents alhora d'afrontar el descens actualment, doncs els ja clàssics salts aquàtics han deixat de ser tant factibles, requerint flexionar els genolls i esmorteir la recepció al fons de les marmites.

Al finalitzar el barranc, dediquem un record als traspassats en aquest descens. El primer, un guia francès de Toulousse, els clients del qual fóren evacuats per un altre grup d'esportistes per la riba esquerra. El segon finat fou un noi, el company del qual hagué d'afrontar sol la resta del descens i anar a buscar ajuda al poble. I la darrera fins ara, el proppassat dissabte, una noia sorpresa per una avinguda d'aigua. EPD. 
 

1 comentari: